web analytics

Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens
Gebr. van Dijk Winkel B.V.
Marktstraat 30d
4921BG Made
+31 (0)162 683652
info@gebrvandijkwinkel.nl

Welke gegevens worden er over u als klant opgeslagen/verwerkt?

NAW gegevens

 • Uw Voor-, achternaam en eventuele tussenvoegsels
 • Het leveringsadres (straat, huisnummer, eventuele toevoegsels, postcode en woonplaats)
 • Het factuuradres (straat, huisnummer, eventuele toevoegsels, postcode/postbus en woonplaats)
 • Uw handtekening

Contactgegevens

 • Telefoonnummer van u of uw contactpersoon (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres van u of uw contactpersoon 1

Aankoopgegevens

 • Aankoopdatum
 • Aantal aangeschafte artikelen
 • Merk van het aangeschafte artikel
 • Typenummer van het aangeschafte artikel
 • Omschrijving van het aangeschafte artikel
 • Prijs van het aangeschafte artikel

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Gebr. van Dijk Winkel B.V. gebruikt de eerder benoemde NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het opstellen/versturen van offertes;
 • Voor het opstellen van de koopovereenkomst;
 • Voor de levering van de door de klant aangeschafte artikelen;
 • Voor het opstellen/versturen van de factuur en afleverpakbon;
 • Voor het afleveren van de door de klant aangeschafte artikelen;
 • Voor het controleren van de ontvangst van de artikelen bij de klant;
 • Voor het uitvoeren van servicemeldingen;
 • Voor het doorzetten van servicemeldingen richting de fabrikant/leverancier van de door de klant aangeschafte producten;
 • Voor het eventueel aanmanen bij uitblijving van betaling (in principe door de dienstverlener zelf maar mogelijk ook via derden (bijv. een incassobureau).

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Gebr. van Dijk Winkel b.v. verstrekt uw gegevens niet actief aan derde partijen. In goed overleg met u kunnen deze gegevens verstrekt worden aan de servicedienst van de desbetreffende fabrikant om een eventuele servicemelding te kunnen doen.

Voor het privacybeleid van de desbetreffende fabrikant verwijzen wij graag naar website of de servicedesk van de fabrikant.

Hoe leggen wij uw gegevens vast en waar?

Electronische systemen/gegevensdragers

 • Lokale ICT-infrastructuur (t.b.v. het opslaan van offertes en overige documenten);
 • Een eigen (lokale) database waarbinnen het verkoopproces wordt gefaciliteerd;
 • Het Office365 cloudplatform van Microsoft (t.b.v. e-mail);
 • Het Azure cloudplatform van Microsoft (t.b.v. off-site back-ups).

De Office365/Azure clouddiensten van Microsoft hebben de fysieke opslaglocatie binnen de
Europese Unie.

Papieren informatiedragers

 • Papieren werkbonnen;
 • Facturen;
 • Offertes;
 • Koopovereenkomsten;
 • Afleverpakbonnen;
 • Garantiecertificaten

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Electronische systemen/gegevensdragers

 • De eerder genoemde persoonsgegevens worden in principe voor onbepaalde tijd bewaard;
 • In het geval van een verzoek tot verwijdering van de klant worden de eerder genoemde persoonsgegevens per direct uit de electronische productiesystemen verwijderd 2. Verwijdering uit de off-site back-up zal pas (automatisch) na 12 maanden plaatsvinden.

Papieren informatiedragers

 • Deze gegevens worden in principe voor onbepaalde tijd bewaard;
 • In het geval van een verzoek tot verwijdering zullen de desbetreffende stukken per direct uit het archief verwijderd worden 3.

Hoe beveiligen wij de toegang tot uw gegevens?

Electronische systemen/gegevensdragers

 • Inzake de lokale ICT-infrastructuur van Gebr. van Dijk Winkel b.v. zijn de volgende
  voorzieningen getroffen/van toepassing:
  • Gebruik van sterke sterke wachtwoorden;
  • Logging van de toegang;
  • Er is geen toegang van buiten de kantoormuren mogelijk;
  • Er wordt gebruik gemaakt van encryptie;
 • Inzake de Office365/Azure clouddiensten zijn de volgende voorzieningen getroffen/van
  toepassing:
  • De standaard voorzieningen van het Microsoft platform;
  • 2-factor authenticatie buiten de kantoormuren;
  • End-to-end encryptie van de off-site back-up;

Recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen van de eigen gegevens

Inzage

 • U heeft ten alle tijden de mogelijkheden om over hem/haar vastgelegde data in te zien; mogelijk moet hiervoor wel eerst een afspraak gemaakt worden;

Correctie

 • Indien u signaleert dat de over u vastgelegde gegevens niet correct of volledig zijn dan zijn wij uiteraard bereid de nodige correcties aan te brengen;

Verwijdering

 • U heeft ten alle tijden het recht om de over u vastgelegde gegevens te laten verwijderen (zie paragraaf x). Dit uiteraard wel, indien van toepassing, met in achtneming van de eerder genoemde wettelijke bewaartermijn;

Meenemen van de eigen gegevens

 • Op verzoek van u is een kopie te krijgen van de over u vastgelegde data;

Procedure voor het indienen van een klacht

U mag als klant uiteraard ten allen tijden contact zoeken indien u een klacht/verdere vragen heeft inzake hetgeen in deze privacyverklaring beschreven staat. Dit kan telefonisch via: +31 (0)162 683652 of via e-mail: info@gebrvandijkwinkel.nl. Wij streven er naar om u binnen 5 werkdagen van een reactie te voorzien.

Gebruik van cookies op onze website

Op onze website https://www.gebrvandijkwinkel.nl/ maken wij gebruik van cookies. Dit doen wij om bezoekerstatistieken bij te houden en juist te vinden zijn op zoekmachine van Google. Hieronder treft u een overzicht aan van deze cookies:

Dienstverlener/platformNaam van de CookieHoe lang blijft deze geldig?
Onestat60701620 uur
OnestatOnestat20 uur
Google.comNID6 maanden

Klik hier voor de pdf

1 Het mailadres is niet strikt noodzakelijk voor de dienstverlening vanuit Gebr. van Dijk Winkel B.V. en wordt daarom niet actief gevraagd.

2 Indien dit verzoek niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht/termijn van 7 jaar.

3 Indien dit verzoek niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht/termijn van 7 jaar.